0 položiek

Doprava

Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Predávajúci si balné neúčtuje, účtuje len prepravné náklady. Súčasťou dodávky nie je inštalácia objednaného tovaru. Zásielka s tovarom vždy obsahuje aj daňový doklad a v prípade potreby aj návod na používanie.

Možnosti doručenia tovaru:

DPD / kuriérska spoločnosť

Tovar expedujeme prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS. Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celej Slovenskej republike. Kupujúci je e-mailom informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je zvyčajne do 24 hodín od vy-expedovania.

Nad rozmerný tovar a nábytok  bude účtovaný podľa osobitného cenníka prepravnej spoločnosti.
Cena prepravného bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Geis pri potvrdení objednávky.

Cenník prepravného v rámci Slovenskej a Českej Republiky: (neplatí pre akýkoľvek druh nábytku a tovaru vačších alebo krehkých rozmerov)
Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru (počet balíkov) pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru mimo Slovenska: individuálne na dotaz

Cena prepravného bude zákazníkovi oznámená písomne - emailom v závislosti od objemu, hmotnosti zásielky a adresy doručenia.
Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí tovaru:

Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, zákazník má právo tovar neprevziať a ihneď kontaktuje Predávajúceho. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.