Možnosti platby

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť stanovanú kúpnu cenu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke www.babyom.sk. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Všetky ceny sú zmluvné a konečné. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Kúpnu cenu za tovar uhradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke:

1. Bankovým prevodom / vkladom
Platba je možná bankovým prevodom alebo priamo vkladom na účet predávajúceho. 
​Ako variabilný symbol uveďte číslo predfaktúry, do poznámky môžete uviesť Vaše meno

2. Dobierka pre SK aj CZ zákazníkov, na pošte resp. kuriérovi
tovar zaplatíte vášmu doručiteľovi pri preberaní tovaru v hotovosti alebo kartou

3.Kartou na stránke cez platobnú bránu GoPay alebo Shoptet pay.